Semnificaţia Rocodeliei

Cuvântul “rucodelia” înseamnă în limba slavonă “lucrul mâinilor”. Acest termen este folosit în Pateric, Filocalie şi scrieri ale Sfinţilor Părinţi, cu sensul de lucru al mâinilor pentru părinţii nevoitori ai pustiei. Rucodelia avea două semnificaţii. Mai întâi, aceea de ocupaţie, însoţită de rugăciunea lui Iisus, “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul “. Apoi, aceea de mijloc de a se sprijini material pe sine, din vânzarea acestui lucru.

În zilele noastre, o carte ziditoare unde întalnim adesea termenul “rucodelie” este volumul “Stareţul meu Iosif Isihastul”, alcătuită de Părintele Efrem Filotheitul. Rucodelia înseamnă aici orice lucru de mână al unei obşti, realizat cu scopul de a sprijini starea materială a vieţuitorilor. Termenul nu este însă exclusiv vieţii mănăstireşti.

Pe acest site veţi găsi o seamă de rucodelii, realizate de creştini ortodocşi, cu rugaciune, din dragoste de Dumnezeu şi de oameni. Obiectele prezentate sunt de vânzare.

În categoria “Rucodelia” veţi găsi rugăciuni şi articole, iar în toate celelalte categorii veţi găsi prezentări de rucodelii împărţite în funcţie de materialele folosite.

Sperăm că vă veţi folosi şi vă veţi bucura de ceea ce veţi găsi aici.

112-35_4DImageDoc

În imagine, Ateierul de la Paris al sculptorului creştin ortodox român Constantin Brancuşi (1876-1957).

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *