Rugăciuni

Rugăciuni pentru lucru

Little_Girl_Knitting_-_Albert_Anker1

Rugăciune la începutul lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al Tatălui Celui fără de început, care în Sfânta Ta Evanghelie, ai spus: “Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez”;
Tu, Doamne, Cel ce ai grăit prin gura Proorocului Tău, David: “Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara”;
Şi iarăşi Tu ai zis prin gura binecuvântatului Tău apostol Pavel: “Cel ce nu munceşte, să nu mănânce”;
Şi cu gura Ta preacurată ai spus: “Fără mine nu puteţi face nimic şi orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, Eu voi face …”
Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul şi inima mea, Doamne, şi mă îndrept spre bunătatea Ta cu smerenie. Ai milă de mine şi ajută-mă pe mine, un păcătos, ca să termin lucrarea pe care acum o încep, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
“Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, bine!” Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: “Slăvit să fie Domnul!” Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu,Doamne, nu zăbovi!” (Ps. 69)

Rugăciune la sfârşitul lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti plinirea tuturor bunătăţilor, Ţie Îţi mulţumesc pentru ajutorul şi sporul ce mi-ai dat la lucrul, pe care cu Harul Tău l-am făcut astăzi. Şi acum mă rog Ţie, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de folos. Umple de bucurie şi de veselie sufletul meu şi mă mântuieşte, ca un Milostiv şi de oameni Iubitor. Amin
Dumnezeul nostru, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc şi Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine; şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea faţă de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte. Şi mă învredniceşte în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *