Home

Rucodelia

Din lucrarea “Scrieri duhovniceşti, din Ierihon către Sion”, pp. 261 – 266 (…)  Ştiţi că fiecare om se îndeletniceşte în viaţă cu ceea ce a învăţat de mic: plugarul cu aratul, morarul cu măcinatul, croitorul cu cusutul, lemnarul cu cioplitul, bucătarul cu gătitul, doctorul cu lecuitul şi fiecare lucrează acolo unde se pricepe şi unde este […]
Citeste mai mult
Dragi prieteni, astăzi vom încerca să vedem ce altă rugăciune, relativă la lucrul mâinilor (sau muncă în general), ne oferă Biserica în această perioadă şi cum trebuie ea înţeleasă. Doamne şi stăpânul vieţii mele. Duhul trândăviei (nelucrării) (argia), al grijii de multe (periergia), al iubirii de stăpânire (philarchia) şi al grăirii în deşert (argologia), nu mi-l […]
Citeste mai mult
Triodul comemorează în această zi minunea colivelor a cărei naraţiune e atribuită patriarhului Nectarie al Constantinopolului (sec IV).  În timpul domniei tiranice a împăratului Iulian Apostatul, acesta a poruncit să se stropească cu sângele animalelor sacrificate idolilor toate produsele vândute pe piaţa cetăţii imperiale, pentru a întina astfel prima săptămână a Postului Mare al creştinilor. […]
Citeste mai mult
Cuvântul “rucodelia” înseamnă în limba slavonă “lucrul mâinilor”. Acest termen este folosit în Pateric, Filocalie şi scrieri ale Sfinţilor Părinţi, cu sensul de lucru al mâinilor pentru părinţii nevoitori ai pustiei. Rucodelia avea două semnificaţii. Mai întâi, aceea de ocupaţie, însoţită de rugăciunea lui Iisus, “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul […]
Citeste mai mult
Rugăciune la începutul lucrului Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al Tatălui Celui fără de început, care în Sfânta Ta Evanghelie, ai spus: “Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez”; Tu, Doamne, Cel ce ai grăit prin gura Proorocului Tău, David: “Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara”; Şi iarăşi Tu […]
Citeste mai mult